Fynsgades Venner

Fynsgadecentrets beboere, pårørende og personale startede i 2010 med at spare sammen til en minibus. I juni 2013 stiftede vi foreningen Fynsgades venner, hvor der afholdes generalforsamling hvert år. Fynsgades Venner har som formål ”at fremme det gode hverdagsliv for beboerne i Fynsgadecentret”. Med andre ord: At være med til at gøre det muligt for vores beboere at få nogle gode oplevelser, der understøtter deres identitet og giver livskvalitet. I juli 2014 købte vi en brugt minibus. Kontingent til foreningen for resten af 2015 er blevet fastsat til kr. 50 af generalforsamlingen. Det blev vedtaget på generalforsamlingen, at medlemmer af Fynsgades Venner kører gratis med på busture i 2015.

 Folder om Fynsgades Venner