Personalesammensætning på Fynsgade

Der er 32 faste medarbejdere på Fynsgadecentret. 2 sygeplejersker, 8 Social- og Sundhedsassistenter, 1 plejehjemsassistent, 17 Social- og Sundhedshjælpere, 1 husassistent, 1 teknisk-servicemedarbejder, 1 administrativ medarbejder og 1 leder. Derudover er der for det meste 2 sosu-elever og af og til praktikanter.