Bruger- Pårørenderåd

Årsberetning 2016

Formand:
Gerda Mortensen
Kløvermarken 6, 9850 Hirtshals
Tlf. 98 94 92 77
Email: gerda.mortensen@get2net.dk

beboerrepræsentant:
Poul Willumsen
Købstedvej 6 M 1
9850 Hirtshals
Tlf. 98 94 94 24
Email: poulv42@gmail.com

Medlemmer:
Inge Merete Nielsen
Toftagervej 32, 9850 Hirtshals
Tlf. 40 47 52 05
Email: missi9850@gmail.com

Kirsten Sørensen
Jeppe Åkjærsvej 3, 9800 Hjørring
Tlf. 29 80 97 18
Email: kirstenmumse@hotmail.com

Personalerepræsentant:
Marian Andersen
Tlf. 72 33 54 70
Email: marian.andersen@hjoerring.dk

Afdelingsleder:
Dorte Kjær
Tlf. 72 33 54 70
Email: dorte.kjaer@hjoerring.dk