Personalesammensætning på Havbakken

Der er 35 fasteansatte medarbejdere på Havbakken. 2 sygeplejersker, 6 Social- og sundhedsassistenter, 20 Social- og sundhedshjælpere, 4 husassistenter, 1 teknisk-servicemedarbejder, 1 administrativ medarbejder, 1 leder. Derudover er der for det meste 2-3 sosu-elever og af og til praktikanter.