Havgården

Havgården er beliggende i Løkken.

Havgården er opdelt i 3 afdelinger, som består af:

Atriumhuset med 11 enkelt lejligheder og 2 til ægtepar.
Længehuset med 9 enkelt lejligheder og 2 til ægtepar og 2 til midlertidige ophold.
Gårdhusene, som er et skærmet afsnit for demente beboere med 2 afdelinger.

Ønsker du at være frivillig ved ældrecentret, kan du læse mere her

Bruger- Pårørenderåd

Formand:
Ingen p.t.

Pårørende:
Bente Frost (hustru til Kai Frost)
Mette Nørgård (datter til Grethe Nørgård)
Karsten Hansen (Ven med Anne Pedersen)

Beboer:
Ib Nielsen

Personalerepræsentant:
Jette Bjerregård (personale i Atrium/Længehuset)
Tlf. 53 28 04 67
Email: d1jebje@hjoerring.dk

Afdelingsleder:
Maiken Walther Poder
Tlf. 72 33 54 22
Email: maiken.walther.poder@hjoerring.dk

Suppleanter:
Ingen p.t.

Boliger

Under udarbejdelse

Hverdagen på Havgården

Under udarbejdelse

Velkommen til Havgården

Her kan du læse velkomstfolder for beboere