Lundgården

Ældrecenter Lundgården er beliggende i Vrå med Idrætscenter Vendsyssel som nabo og med indkøbsmuligheder inden for gå afstand.

Lundgården er indviet i 1974 og består af 48 boliger, hvoraf to boliger er egnet til ægtepar og 2 boliger er aflastningsboliger.

Lundgården består af tre afdelinger – Bøgelund, Rosenlund og Lillelund. Rosenlund og Lillelund er del af en Ældrecenter Lundgårdens Demensby med 30 boliger.

Bøgelund er somatisk afdeling med plads til 18 beboere. I 2006 og 2007 blev der tilføjet ny fløj til centeret. I 2017 -2018 er Lundgården etableret med Ældrecentret Lundgårdens Demensby og er et nyt aktivitet og boligtilbud.

Lundgården er indrettet med et butiksstrøg, hvor man finder

 • Købmandsbutik
 • Frisør og wellness
 • Rottehullet
 • Butikken – genbrug
 • Værksted - træ
 • Café Lunden (aktivitetstilbud)
 • Sanserum

På Lundgårdens udendørsarealer finder man

 • Kolonihavehus og have med masser af blomster
 • Sansehave med masser af bær og frugttræer
 • Campingvogn
 • Hønsegård/hus
 • Ishus

Ønsker du at være frivillig ved ældrecentret, kan du læse mere her

Mail til afdelingsleder, Finn Bernhard

Beboer- og pårørenderåd

Vedtægter for beboer- og pårørenderåd 2018

Formand:
Nikoline Brohus

Næstformand:
Lissy Kanstrup

Beboerrepræsentanter:
Knud Torben Pedersen
Grethe Bergsit

Pårørenderepræsentanter:
Inga Kragh
Inge Merethe Holm

Frivillig repræsentant:
Jonna Vingård

Medarbejderrepræsentant:
Ulrich Manstrup

Afdelingsleder:
Finn Bernhard
Lundgården
Tlf.: 41 22 52 11
Mail: finn.bernhard@hjoerring.dk 

Suppleanter Pårørende:
Anne Grethe Brohus

Boliger

Rosenlund og Bøgelund er 2 rums attraktive boliger, med stor dagligstue med lille tekøkken, soveværelse og handicapvenligt toilet og badeværelse. Alle boliger har egen lille terrasse, hvor der er en bøgehæk omkring. Til hver afdeling er der køkken og dagligstue, hvor det er muligt at indtage sine måltider, kaffe m.v. Lillelund er et rums attraktive boliger, med dagligstue og soveværelse i samme bolig og med lille tekøkken og handicapvenligt toilet og badeværelse. Alle boliger har egen lille terrasse, hvor der er en bøgehæk omkring.

Hverdagen på Lundgården

Der laves plan hver uge over hvilke aktiviteter, der afholdes på centret (ugentlige aktiviteter) Det kan f.eks. være: - Gåtur - Wellness - Gudstjeneste - Fællesgymnastik - Rottehullet holder åbent - Spil i forsamlingshuset - Dans - Fredagssang - Udflugter - Svømning - Sang og musik i afdelinger Derudover er der musik med Lundgårdens Venner. Der holdes derudover oktoberfest, forårsfest, julefrokost, kyndelmissefest, frokost i Skagen og spontane ture ud i det blå.

 

Lundgården Demensby

Visionen

Hjørring Kommune ønsker med etableringen af pilotprojektet Lundgården Demensby, at skabe et demensvenligt miljø, som giver mennesker med demens og deres pårørende mulighed for et godt hverdags liv og deltagelse i samfundslivet under overskriften ”Liv, glæde og meningsfuldhed” og med fokus på mennesket fremfor demenssygdommen.

Formålet

Lundgården Demensby giver mennesker med demens mulighed for at opleve højst mulig grad af frihed og tryghed. I Demensbyen Lundgården lægges vægt på at give mennesker størst mulig livskvalitet, udfoldelse, selvstændighed og værdighed.

I Lundgården Demensby tænkes bolig og aktiviteter sammen, for at mennesker med demens kan bo og færdes på en værdig måde med respekt for deres personlighed, deres fortid og de evner, de stadig besidder. De kan være en del af et stimulerende hverdagsfællesskab i trygge og sikre rammer, som styrker den enkelte, giver liv og høj grad af trivsel.

I Lundgården Demensby tager vi udgangspunkt i Tom Kitwoods personcentrerede omsorgsteori[1] i samarbejdet og relationen med borgerne med demens. Med vores menneskesyn og tilgange indtager vi et helhedsorienteret perspektiv og gør brug af forståelser og metoder, som bidrager til ”liv, glæde og meningsfuldhed”.

Indretning, omgivelser, medarbejdere og gæster bidrager til, at livet i demensbyen Lundgården leves på borgernes præmisser.

 [1] Tom Kitwood: En revurdering af demens – personen kommer i første række. 1999 Dafolo Forlag.

Læs mere om demensbyen

Velkommen til Lundgården

Her kan du læse velkomstfolder for beboere

Velkomstfolder