Lundgården

Lundgården er beliggende i Vrå.

Lundgården blev bygget som et ikke-kommunalt plejehjem med egen bestyrelse.
Senere blev Lundgården overtaget af Vrå Kommune og er nu i Hjørring Kommune.

Lundgården består af:
48 plejeboliger fordelt på 3 afdelinger,
Bøgelund, Rosenlund og Lillelund
Lillelund er demensafsnit med 12 pladser
Derudover tilbyder Lundgården et aktivitetscenter

Ønsker du at være frivillig ved ældrecentret, kan du læse mere her

Mail til afdelingsleder, Finn Bernhard

Bruger- Pårørenderåd

Formand:
Kirsten Frederiksen

Næstformand:
Karen Margrethe Bak

Beboerrepræsentanter:
Grethe Bergsit
Frands K. Mortensen

Pårørenderepræsentanter:
Bente Lindgaard Poulsen
Lena Graarup
Lissy Kanstrup

Frivilligrepræsentant:
Henny Pedersen

Medarbejderrepræsentant:
Lillian Larsen
Birthe Frie Nielsen

Afdelingsleder:
Finn Bernhard
Lundgården
Tlf.: 72 33 52 10 / 21 43 45 24
Mail: finn.bernhard@hjoerring.dk 

Boliger

Billederne viser eksempler på boligerne på Lundgården

Projekt Demenslandsbyen på Lundgården

Visionen

Hjørring Kommune ønsker med etableringen af pilotprojektet Demensbyen Lundgården, at skabe et demensvenligt miljø, som giver mennesker med demens og deres pårørende mulighed for et godt hverdags liv og deltagelse i samfundslivet under overskriften ”Liv, glæde og meningsfuldhed” og med fokus på mennesket fremfor demenssygdommen.

Formålet

Demensbyen Lundgården giver mennesker med demens mulighed for at opleve højst mulig grad af frihed og tryghed. I Demensbyen Lundgården lægges vægt på at give mennesker størst mulig livskvalitet, udfoldelse, selvstændighed og værdighed.

I demensbyen Lundgården tænkes bolig og aktiviteter sammen, for at mennesker med demens kan bo og færdes på en værdig måde med respekt for deres personlighed, deres fortid og de evner, de stadig besidder. De kan være en del af et stimulerende hverdagsfællesskab i trygge og sikre rammer, som styrker den enkelte, giver liv og høj grad af trivsel.

I demensbyen Lundgården tager vi udgangspunkt i Tom Kitwoods personcentrerede omsorgsteori[1] i samarbejdet og relationen med borgerne med demens. Med vores menneskesyn og tilgange indtager vi et helhedsorienteret perspektiv og gør brug af forståelser og metoder, som bidrager til ”liv, glæde og meningsfuldhed”.

Indretning, omgivelser, medarbejdere og gæster bidrager til, at livet i demensbyen Lundgården leves på borgernes præmisser.

 [1] Tom Kitwood: En revurdering af demens – personen kommer i første række. 1999 Dafolo Forlag.

Læs mere om demensbyen i denne rapport