Bruger- Pårørenderåd

Formand:
Kirsten Frederiksen

Næstformand:
Karen Margrethe Bak

Beboerrepræsentanter:
Grethe Bergsit
Frands K. Mortensen

Pårørenderepræsentanter:
Bente Lindgaard Poulsen
Lena Graarup
Lissy Kanstrup

Frivilligrepræsentant:
Henny Pedersen

Medarbejderrepræsentant:
Lillian Larsen
Birthe Frie Nielsen

Afdelingsleder:
Finn Bernhard
Lundgården
Tlf.: 72 33 52 10 / 21 43 45 24
Mail: finn.bernhard@hjoerring.dk