Mariebo

Mariebo er beliggende i Tversted.

Mariebo blev færdigombygget i 1996 og består af:
23 ældreboliger, heraf 2 dobbelthuse med egen have
8 boliger i demensafsnit og fælles gårdhave
Der arbejdes ud fra det gode hverdags liv.
Hovedparten af boligerne er egnet til ægtepar.
Mariebo er i 2 etager med elevator.

Ønsker du at være frivillig ved ældrecentret, kan du læse mere her

Mail til afdelingsleder, Ane Møller

Bruger- Pårørenderåd

Pårørenderepræsentanter:
Formand:
Lars Hansen

Næstformand:
Minna Vadsager

Medlemmer:
Birthe Pallesen
Jørgen Sørensen

Beboerrepræsentant:
Maja Mølbak

Suppleant:
Lita Ardahl

Personalerepræsentant:
Tina Westergaard Nielsen

Afdelingsleder:
Ane Møller
Tlf.: 72 33 51 11

Boliger

Billederne viser eksempler på boligerne på Mariebo

 

Hverdagen på Mariebo

De planlagt oplevelser der sker på Mariebo, kan ses på opslagstavlen til højre for hovedindgangen.
De står også i Mariebo nyt der udkommer hver måned.

De spontane oplevelser der sker i løbet af hverdagen på Mariebo, kan også ses på opslagstavlen og i Mariebo nyt.

Kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen

Her kan du finde Mariebos smiley fra Fødevarestyrelsen

Mariebo

Velkommen til Mariebo

Her kan du læse velkomstfolder for beboere

Personalesammensætning på Mariebo

Der er 33 fasteansatte medarbejdere på Mariebo. 1 sygeplejersker, 12 Social- og sundhedsassistenter, 15 Social- og sundhedshjælpere, 2 husassistenter, 1 teknisk-serviceleder, 1 administrativ medarbejder, 1 leder, 1 seniorjobber. Derudover er der for det meste 2-3 sosu-elever og af og til praktikanter.