Beboer- og pårørenderåd

Pårørenderepræsentanter:
Formand:
Lars Hansen

Næstformand:
Minna Vadsager

Medlemmer:
Birthe Pallesen
Jørgen Sørensen

Beboerrepræsentant:
Maja Mølbak

Suppleant:
Lita Ardahl

Personalerepræsentant:
Tina Westergaard Nielsen

Afdelingsleder:
Ane Møller
Tlf.: 72 33 51 11