Personalesammensætning på Mariebo

Der er 33 fastansatte medarbejdere på Mariebo. 1 sygeplejersker, 12 Social- og sundhedsassistenter, 15 Social- og sundhedshjælpere, 2 husassistenter, 1 servicemedarbejder, 1 administrativ medarbejder, 1 leder. Derudover er der for det meste 2-3 sosu-elever og af og til praktikanter.