Smedegården

I begyndelsen af 1930'erne nærmest forærede "Smed Jens" sin ejendom til kommunen med henblik på at indrette denne til alderdomshjem. Smedegården er siden da renoveret over flere omgange, senest i 1996, og består nu af 18 boliger.

Aktivitetsklubben på Smedegården

På Smedegården har vi en Aktivitetsklub. Den er drevet af frivillige fra Bindslev by. Der er faste aktiviteter hver uge, dette både for byens borger, samt beboer på Smedegården. Aktivitetsklubben arrangerer også fester, samt ture ud i det blå. Hvis det er nødvendigt deltager der altid personale.

Aktivitetsklubbens bestyrelse:

Formand:   Anna Lis Hansen  24 48 35 18
Næstformand: Gunhild Mikkelsen 98 97 51 10
Regnskab: Else Sørensen 98 93 87 98
  Merethe Larsen 21 56 57 62
  Edel Jakobsen 29 10 45 50
Suppleant: Marie Larsen 23 34 83 90
Boliger

Billederne viser eksempler på boligerne og fælles arealer på Smedegården

Beboer- og pårørenderåd

Beboere:
Lis Pedersen
Bitten Vestergård

Pårørende:
Jytte Jensen
Astrid Petersen

Medarbejderrepræsentant:
Mona Lauritsen

Afdelingsleder:
Anne Mette Sønderby Nielsen

Personalesammensætning på Smedegården

Der er 18 fastansat i plejen, både Social- og sundhedshjælpere og Social- og sundhedsassistenter. Der ud over er der ansat en sygeplejerske, en planlægger, en administrativ medarbejder, en husassistent, en rengøringsassistent samt en pedel og seniormedarbejder. Foruden det faste personale er her også ansat afløsere, elever, praktikanter og rotationsmedarbejdere.

Husavisen

Her kan du hver måned læse husavisen

Husavisen april Husavisen december