Smedegården

Smedegården er beliggende i Bindslev.

I begyndelsen af 1930'erne nærmest forærede "Smed Jens" sin ejendom til kommunen med
henblik på at indrette denne til alderdomshjem.
Smedegården er renoveret over flere omgange, senest i 1996 og består af:
18 boliger

Ønsker du at være frivillig ved ældrecentret, kan du læse mere her

 Mail til afdelingsleder, Anne Mette Sønderby Nielsen

Bruger- Pårørenderåd

Beboere:
Lis Pedersen
Bitten Vestergård

Pårørende:
Jytte Jensen
Astrid Petersen

Medarbejderrepræsentant:
Mona Lauritsen

Afdelingsleder:
Anne Mette Sønderby Nielsen

Boliger

Billederne viser eksempler på boligerne og fælles arealer på Smedegården

Kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen

Her kan du se Smedegårdens smiley fra Fødevarestyrelsen

Smedegården

Personalesammensætning på Smedegården

Der er 18 fastansat i plejen, både Social- og sundhedshjælpere og Social- og sundhedsassistenter. Der ud over er der ansat en sygeplejerske, en planlægger, en administrativ medarbejder, en husassistent, en rengøringsassistent samt en pedel og seniormedarbejder. Foruden det faste personale er her også ansat afløsere, elever, praktikanter og rotationsmedarbejdere.

Frivillige på Smedegården

På Smedegården har vi en hold af frivillige mænd, som kører vores bus samt cykler med beboerne. Der er frivillige som kommer og snakker, spiller kort, laver kaffe og andre aktiviteter med beboerne.

Aktivitetsklubben på Smedegården

På Smedegården har vi en Aktivitetsklub. Den er drevet af frivillige fra Bindslev by. Der er faste aktiviteter hver uge, dette både for byens borger, samt beboer på Smedegården. Aktivitetsklubben arrangerer også fester, samt ture ud i det blå. Hvis det er nødvendigt deltager der altid personale.