Smedegården

Smedegården ligger midt i Bindslev. Der er 18 lejligheder fordelt på 1. og 2. sal samt i ”Smedefløjen” Der er en stor lys fælles spisestue, med et nyt køkken. Der er en hyggestue med adgang til stor terrasse med udsigt over haven. I haven er der mange blomster, som forsyner huset med friske blomster dagligt.

I begyndelsen af 1930’erne nærmest forærede „Smed-Jens“ sin ejendom i Bindslev til kommunen, med henblik på at indrette denne til alderdomshjem.
Smedegården består i dag af 18 plejehjems boliger.

I stueplan er der 4 èt rums lejligheder beliggende i „Smedefløjen“, fællesarealer, dagligstue, aktivitetsklubbens lokaler og kontorer for sygeplejersker, administrative medarbejder, sosu-personale og leder. 1. sal er indrettet med 7 store lyse ét- og to rums lejligheder og 2. sal er ligeledes indrettet med 7 store lyse ét og to rums lejligheder

Personalet på Smedegården har til hensigt at skabe så hjemlige forhold som muligt. 

Du har mulighed for at benytte dagligstuen og hyggekrogen ved indgangspartiet, alt efter behov og lyst.Du har også mulighed for, efter aftale at anvende aktivitetsklubbens lokale, hvis du skal have mange gæster. 
Den store lyse dagligstue er Smedegårdens naturlige samlingssted med fælles socialt samvær omkring måltiderne, fjernsynshygge eller andre aktiviteter.

Ønsker du at være frivillig ved ældrecentret, kan du læse mere her

Mail til afdelingsleder, Ane Møller

Aktivitetsklubben på Smedegården

På Smedegården har vi en Aktivitetsklub. Den er drevet af frivillige fra Bindslev by. Der er faste aktiviteter hver uge, dette både for byens borger, samt beboer på Smedegården. Aktivitetsklubben arrangerer også fester, samt ture ud i det blå. Hvis det er nødvendigt deltager der altid personale.

Boliger

I alle lejlighederne er der et stort badeværelse. Det er et lille tekøkken og køleskab.

Beboer- og pårørenderåd

Vedtægter for Beboer og Pårørenderåd 2018

Beboere:

Ingrid Christensen

Pårørende:
Ulla Pedersen

Medarbejderrepræsentant:
Mona Lauritsen

Afdelingsleder:
Ane Møller
Mail: ane.moeller@hjoerring.dk
Tlf. 72 33 53 11


Frivillige på Smedegården

På Smedegården har vi en hold af frivillige mænd, som kører vores bus samt cykler med beboerne. Der er frivillige som kommer og snakker, spiller kort, laver kaffe og andre aktiviteter med beboerne.

Hverdagen på Smedegården

Smedegården har sin egen bus. Vi har frivillige som fast køre en fællestur hver torsdag. Vi har fællessang hver tirsdag. Vi har en aktivitetsklub bestående af frivillige, som laver program for hele året. Dette med daglige arrangementer, ture ud af huset, samt fester. Til disse arrangementer deltager dels beboer på Smedegården samt byens borger. Der er bland andet Banko, foredrag, fællessang, gudstjeneste. Vi afholder 4 store fester Kyndelmisse, Sommerfest, Høstfest og Julefrokost. 2 gange om året holder vi fest for beboer og pårørende. En stor sommer fest samt et nytårstaffel. Vi har udflugter til Læsø, Skagen, A til Z, Zoo i Aalborg og meget mere.

Kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen

Her kan du se Smedegårdens smiley fra Fødevarestyrelsen

Smedegården

Personalesammensætning på Smedegården

Der er 18 fastansat i plejen, både Social- og sundhedshjælpere og Social- og sundhedsassistenter. Der ud over er der ansat en sygeplejerske, en planlægger, en administrativ medarbejder, en husassistent, en rengøringsassistent samt en pedel og seniormedarbejder. Foruden det faste personale er her også ansat afløsere, elever, praktikanter og rotationsmedarbejdere.

Velkommen til Smedegården

Her kan du læse velkomstfolder for beboere

Velkomstfolder