Personalesammensætning på Smedegården

Der er 18 fastansat i plejen, både Social- og sundhedshjælpere og Social- og sundhedsassistenter. Der ud over er der ansat en sygeplejerske, en planlægger, en administrativ medarbejder, en husassistent, en rengøringsassistent samt en pedel og seniormedarbejder. Foruden det faste personale er her også ansat afløsere, elever, praktikanter og rotationsmedarbejdere.