Svanelundsbakken

Svanelundsbakken er beliggende i Hjørring by ved Svanelunden.

Svanelundsbakken er nybygget i 2012 og taget i brug i  februar 2013.
Huset består af:
3 afdelinger med 12 plejeboliger i hver og
1 skærmet afsnit for demente med 9 boliger

Svanelundsbakken er beliggende midt i Hjørrings nye bydel, med gå-afstand til banegård, indkøb, det ny teater etc. Og vi er nærmeste nabo til parkområdet Svanelunden og Folkeparken, med gode stisystemer

Ønsker du at være frivillig ved ældrecentret, kan du læse mere her

Mail til afdelingsleder Jette Nissen

Bruger- Pårørenderåd

Årsberetning 2017

Formand:
Grethe Kristensen
Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring
Tlf. 98 98 63 33 - 26 90 15 77
Email: ge@bbnpost.dk

Næstformand:
Henny Christensen
Tlf. 40 14 25 90
Email: hennymettec@gmail.com

Synnøve Hedegaard
Tlf. 29 34 11 19

Aase Westergaard
Tlf.: 61 69 90 87
Email: halvorsmindevej@12move.dk

Susanne Birkemose
Tlf.: 26 45 47 31
Email: s.birkemose@outlook.com

Medarbejderrepræsentant:
Connie Gade
Tlf. 72 33 69 50
Email: connie.gade@hjoerring.dk

Afdelingsleder:
Jette Nissen
Tlf. 72 33 69 50/72 33 69 51
Email: jette.nissen@hjoerring.dk

Suppleanter:
Kirsten Nygaard
Tlf. 21 27 46 11
Email: kirfin@bbsyd.dk

Bente Christensen
Aalborgvej 239, 9440 Åbybro
Tlf. 23 84 94 15
Email: bentehyldgaaed@gmail.com

Boliger

Billederne viser eksempler på boligerne på Svanelundsbakken

Personalesammensætning på Svanelundsbakken

På Svanelundsbakken er vi knap 50 medarbejdere, heraf er langt størstedelen plejepersonale. Alle dage er der Social- og Sundhedshjælpere samt Social-og Sundheds assistenter i alle vagter. Der er ansat 2 sygeplejersker, som arbejder i dagtimerne på hverdage. Og afdelingsleder er uddannet sygeplejerske. Hertil kommer et antal fortrinsvis faglært og studerende afløsere. Endvidere har vi 2 servicemedarbejdere samt 3 medarbejdere, som hjælper med rengøringen af fælles arealerne. Vi er uddannelsessted for social-og sundheds hjælpere og assistenter, og har som oftest flere elever i huset ad gangen. Samt vi har praktikanter, som jobcentret og sprogskolen sender ud. Vi er så heldige, at vi har ca. 10 frivillige, som kommer og laver aktiviteter og hyggestunde med beboerne. Det være sig gåture, oplæsning, sang, cykleture, kortspil etc. Endvidere hjælper de til ved fester og udflugter.

Frivillig på Svanelundsbakken

Ønsker du at blive frivillig hjælper på Svanelundsbakken kan du kontakte afdelingsleder Jette Nissen

Vi er så heldige, at vi har ca 10 frivillige, som kommer og laver aktiviteter og hyggestunde med beboerne.
Det være sig gåture, oplæsning, sang, cykleture, kortspil etc. Endvidere hjælper de til ved fester og udflugter.

Velkommen til Svanelundsbakken

Her kan du læse velkomstfolder for beboere