Svanelundsbakken

Ældrecenter Svanelundsbakken ligger i et nybygget område med indkøbsmuligheder, tæt til Svanelunden og Folkeparken med asfalterede stisystemer. Vi har dejlig stor flisebelagt gårdhave, med både sol og skygge, som nydes flittigt i sommerhalvåret. Og i forbindelse med det skærmede demensafsnit er der en sansehave med terrasse. Fra begge haver er der udsigt ned over Folkeparken med legeplads og grønt område

Ældrecenter Svanelundsbakken er opført i 2013. Huset er i 2 etager. Der er 45 lejligheder, heraf 9 i skærmet afsnit for borgere med demenssygdom. Alle boliger er for 1 person. Hver lejlighed har karnap med gulv til loft vinduer, som giver dejligt lysindfald. Der er brugt lyse materialer. Huset er bygget energi-rigtigt som passivhus

Ønsker du at være frivillig ved ældrecentret, kan du læse mere her

Mail til afdelingsleder Jette Nissen

Bruger- Pårørenderåd

Årsberetning 2017

Formand:
Grethe Kristensen
Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring
Tlf. 26 90 15 77
Email: ge@bbnpost.dk

Næstformand:
Ellen Rishøj
Svanelundsbakken 25, 1-8, 9800 Hjørring


Marianne Espersen
Tlf. 21 34 37 65
Email: espersen28@gmail.com

Aase Westergaard
Tlf.: 61 69 90 87
Email: halvorsmindevej@12move.dk

Susanne Birkemose
Tlf.: 26 45 47 31
Email: s.birkemose@outlook.com

Medarbejderrepræsentant:
Connie Gade
Tlf. 72 33 69 50
Email: connie.gade@hjoerring.dk

Afdelingsleder:
Jette Nissen
Tlf. 72 33 69 50/72 33 69 51
Email: jette.nissen@hjoerring.dk

Suppleanter:

Jonna Elgård
Tlf. 29 80 19 34
Email: jonnaelgaard@godmail.dk

Kirsten Nygaard
Tlf. 21 27 46 11
Email: kirfin@bbsyd.dk

 

Boliger

Boligen indeholder badeværelse, tekøkken og der er mulighed for at få et kælderrum på ca 3 m2. Boligen er på 49-51 m2, dog er lejlighederne i det skærmede afsnit på 38-40 m2. Derudover findes spise- og opholdsstue på hver etage, som er fælles for afdelingens beboere.

Hverdagen på Svanelundsbakken

Ældrecenter Svanelundsbakken laver aktivitetsprogram for hver måned. På programmet har vi oplæsning, sangeftermiddag, bank, bio-eftermiddag og hyggeeftermiddag med spil ude og inde, som vore frivillige hjælper med. Vi holder Forårsfest og Høstfest, som aftenarrangement med musik og dans. Samt vi følger årstiderne med Julefrokost, Halloween eftermiddag, Påskefrokost og mindre, spontane arrangementer.

Personalesammensætning på Svanelundsbakken

På Svanelundsbakken er vi knap 50 medarbejdere, heraf er langt størstedelen plejepersonale. Alle dage er der Social- og Sundhedshjælpere samt Social-og Sundheds assistenter i alle vagter. Der er ansat 2 sygeplejersker, som arbejder i dagtimerne på hverdage. Og afdelingsleder er uddannet sygeplejerske. Hertil kommer et antal fortrinsvis faglært og studerende afløsere. Endvidere har vi 2 servicemedarbejdere samt 3 medarbejdere, som hjælper med rengøringen af fælles arealerne. Vi er uddannelsessted for social-og sundheds hjælpere og assistenter, og har som oftest flere elever i huset ad gangen. Samt vi har praktikanter, som jobcentret og sprogskolen sender ud. Vi er så heldige, at vi har ca. 10 frivillige, som kommer og laver aktiviteter og hyggestunde med beboerne. Det være sig gåture, oplæsning, sang, cykleture, kortspil etc. Endvidere hjælper de til ved fester og udflugter.

Frivillig på Svanelundsbakken

Ønsker du at blive frivillig hjælper på Svanelundsbakken kan du kontakte afdelingsleder Jette Nissen

Vi er så heldige, at vi har ca 10 frivillige, som kommer og laver aktiviteter og hyggestunde med beboerne.
Det være sig gåture, oplæsning, sang, cykleture, kortspil etc. Endvidere hjælper de til ved fester og udflugter.

Velkommen til Svanelundsbakken

Her kan du læse velkomstfolder for beboere