Bruger- Pårørenderåd

Årsberetning 2017

Formand:
Grethe Kristensen
Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring
Tlf. 98 98 63 33 - 26 90 15 77
Email: ge@bbnpost.dk

Næstformand:
Henny Christensen
Tlf. 40 14 25 90
Email: hennymettec@gmail.com

Synnøve Hedegaard
Tlf. 29 34 11 19

Aase Westergaard
Tlf.: 61 69 90 87
Email: halvorsmindevej@12move.dk

Susanne Birkemose
Tlf.: 26 45 47 31
Email: s.birkemose@outlook.com

Medarbejderrepræsentant:
Connie Gade
Tlf. 72 33 69 50
Email: connie.gade@hjoerring.dk

Afdelingsleder:
Jette Nissen
Tlf. 72 33 69 50/72 33 69 51
Email: jette.nissen@hjoerring.dk

Suppleanter:
Kirsten Nygaard
Tlf. 21 27 46 11
Email: kirfin@bbsyd.dk

Bente Christensen
Aalborgvej 239, 9440 Åbybro
Tlf. 23 84 94 15
Email: bentehyldgaaed@gmail.com