Hverdagen på Svanelundsbakken

Ældrecenter Svanelundsbakken laver aktivitetsprogram for hver måned. På programmet har vi oplæsning, sangeftermiddag, bank, bio-eftermiddag og hyggeeftermiddag med spil ude og inde, som vore frivillige hjælper med. Vi holder Forårsfest og Høstfest, som aftenarrangement med musik og dans. Samt vi følger årstiderne med Julefrokost, Halloween eftermiddag, Påskefrokost og mindre, spontane arrangementer.