Personalesammensætning på Svanelundsbakken

På Svanelundsbakken er vi knap 50 medarbejdere, heraf er langt størstedelen plejepersonale. Alle dage er der Social- og Sundhedshjælpere samt Social-og Sundheds assistenter i alle vagter. Der er ansat 2 sygeplejersker, som arbejder i dagtimerne på hverdage. Og afdelingsleder er uddannet sygeplejerske. Hertil kommer et antal fortrinsvis faglært og studerende afløsere. Endvidere har vi 2 servicemedarbejdere samt 3 medarbejdere, som hjælper med rengøringen af fælles arealerne. Vi er uddannelsessted for social-og sundheds hjælpere og assistenter, og har som oftest flere elever i huset ad gangen. Samt vi har praktikanter, som jobcentret og sprogskolen sender ud. Vi er så heldige, at vi har ca. 10 frivillige, som kommer og laver aktiviteter og hyggestunde med beboerne. Det være sig gåture, oplæsning, sang, cykleture, kortspil etc. Endvidere hjælper de til ved fester og udflugter.