Hverdagen på Vellingshøj

Ældrecenter Vellingshøj har løbende aktiviteter for beboerne. For større aktiviteter er der opslag på opslagstavlerne. De mindre ugentlige aktiviteter står på tavlen under Stjernehimlen. Vi har fast Zumba, maddage , tirsdagsbar, banko, sangeftermiddage og filmeftermiddage. En gang om måneden kommer de lokale dagplejere med børnene. Der er stor fokus på de daglige aktiviteter som beboerne er aktive i. Vi har fast forårsfest, høstfest, julefrokost. Pårørende er inviteret med til forårsfest og høstfest.Herudover holder de enkelte huse grillaftner og cafedage. Indimellem er der brunch, fællesspisning med pålægskagemand eller andre spændende retter. Højtiderne gør vi noget særligt ud af og bevarer traditionerne I september der det smagens dag, hvor vi spiser italiensk. Vi har et stort frivilligkorps, som hjælper med mange gode aktiviteter. De går ture, cykler på duocykel og rickshaw. Står for papirindsamling, som de sælger. Pengene går til aktiviteter for beboerne