Vesterlund

Vesterlund er beliggende i den vestlige bydel af Hjørring.

Vesterlund er nybygget i 2010 og består af:
Hus C med 14 beboere
Hus D og E med 12 beboere hver
Hus A og B, som er skærmede afsnit med 9 beboere hver

Ønsker du at være frivillig ved ældrecentret, kan du læse mere her

Mail til afdelingsleder Lone Nejsum

Bruger- Pårørenderåd

Formand:
Karsten Pedersen
Email: mkcmkc@sol.dk

Næstformand:
Niels Peter Hansen
Email: nph2207@gmail.com

Personalerepræsentant:
Pia Schiøttz Christensen
Email: pia.schioettz.christensen@hjoerring.dk

Repræsentant fra centerrådet:
Inger Vinter

Suppleanter:
Bent Pedersen
Email: janeogbent@os.dk

Helene Hjørringgård
Email: helenh@has.dk

Else Marie Reinholt
Email: emkr@safnet.dk

Boliger

Billederne viser eksempler på boligerne på Vesterlund