Besøg på Ældrecentre ifm. COVID-19

Hjørring Kommune åbner nu op for besøg på ældrecentrenes udearealer.

Beboerne på ældrecentrene har igennem en længere periode været afskåret fra at få besøg af pårørende. De centrale myndigheder har nu gjort det muligt at lempe en smule på det udstedte besøgspåbud, så det fremover bliver muligt at gennemføre besøg på ældrecentrenes udearealer. 

På baggrund af de sundhedsfaglige anbefalinger er der udarbejdet nogle retningslinjer, som skal sikre, at de nødvendige smitteforebyggende tiltag efterleves og bliver tilpasset det enkelte ældrecenters rammer. 

På Hjørring Kommunes Ældrecentre glæder vi os over, at beboernigen kan begynde at modtage besøg. Vi takker for tålmodigheden og forståelsen i denne svære tid.

Pjece fra Sundhedsstyrelsen om besøg på ældrecentre

Hvor skal besøget foregå?

Som udgangspunkt skal besøg foregå på beboerens terrasse eller en fællesterrasse. Alternativt kan besøg ske i det besøgstelt, der opstilles på Ældrecenterets område 

 alle ældrecentrene indrettes udearealerne, så besøg kan gennemføres ved at holde afstand, med god mulighed for hygiejne og efterfølgende rengøring af kontaktflader. Besøgsrum ude indrettes, så det er muligt at holde 2 meters afstand mellem de besøgende og beboeren. 

Det er fortsat kun kritiske situationer, der kan give anledning til besøg indendørs på ældrecentrene. De nærmere retningslinjer for håndtering af indendørs besøg er uændrede og det er afdelingslederen på det enkelte ældrecenter, der træffer beslutning i disse situationer.

Hvad skal besøgende tænke på før besøget?

Før besøget skal afdelingslederen på Ældrecentret kontaktes med henblik på at aftale tid for besøget samt antal af besøgende. Besøg skal altid aftales forud og der kan maksimalt aftales udebesøg 2 gange om ugen hos den enkelte beboer. Der vil særligt i en indkøringsfase være behov for fleksibilitet fra de pårørende, da alle ikke kan komme på besøg samtidigt. Aftaler om besøg i kritiske situationer indgås med afdelingslederen. 

Ved alle besøg gælder det, at der kan deltage op til 2 besøgende, så 2 meters afstand mellem alle deltagere kan overholdes. Borgeren vejledes, så vidt det er muligt,  forhånd til at vælge en lille kreds af personer, vedkommende kan ses med. 

Besøg kan vare op til ½ time. 

Alle besøgende skal være uden symptomer på sygdom, også mild forkølelse, i 48 timer før besøget. Symptomer på COVID-19 er ondt i halsen, sygdomsfølelse, muskelsmerter, tør hoste og feber. Man kan også opleve at få hovedpine, kvalme, diarré og muligvis andre symptomer. 

Besøgende bliver på forhånd, eller ved ankomsten, informeret om hvilke hygiejneregler, der skal overholdes under besøget. 

Hvordan skal besøget foregå?
  • Når de besøgende ankommer til besøgsstedet, spørger personalet de besøgende om symptomer på COVID-19.  
  • De besøgende skal udføre håndhygiejne ved ankomsten. 
  • Når besøget starter, informeres deltagerne om at holde 2 meters afstand. Hvis det sker, at det ikke er muligt at undgå fysisk kontakt, bør den besøgende og beboeren vaske/spritte hænder umiddelbart efter kontakten. 
  • Fysisk kontakt som håndtryk og kram skal så vidt muligt undgås. 
  • Der vil ikke være kaffeservering, eller anden servering under besøget.  
  • Personalet kan afbryde besøg, hvis der er tegn på symptomer hos besøgende. 
Efter besøget
  • Når besøget afsluttes, hentes beboeren af personalet og følges tilbage til sin bolig eller fællesarealer.  
  • Besøgende opfordres til at udføre håndhygiejne, når besøget er slut. 
  • Efter hvert besøg sørger personalet for at rengøre alle kontaktpunkter (f.eks. borde, stole, dørhåndtag, knapper i elevatorer m.v.)