Besøg på Ældrecentre ifm. COVID-19

Hjørring Kommune åbnede op for besøg på ældrecentrenes udearealer i maj måned

På baggrund af de sundhedsfaglige anbefalinger følger vi stadig myndighedernes retningslinjer nøje. Disse tiltag skal sikre, at de nødvendige smitteforebyggende tiltag efterleves og bliver tilpasset det enkelte ældrecenters rammer. 

De centrale myndigheder lemper løbende en smule på det udstedte besøgspåbud, og Hjørring Kommune opdatere også løbende informationen til beboere og pårørende, så det er muligt at gennemføre besøg under trygge og forsvarlige rammer på ældrecentrene.

På Hjørring Kommunes Ældrecentre glæder vi os over, at beboerne igen kan modtage besøg. Vi takker for tålmodigheden og forståelsen i denne svære tid. 

Pjece fra Sundhedsstyrelsen om besøg på ældrecentre

Hvor skal besøget foregå?

Som udgangspunkt skal besøg foregå på beboerens terrasse eller en fællesterrasse. Alternativt kan besøg ske i besøgstelte, der er opstillet på Ældrecenterets område 

 alle ældrecentrene indrettes udearealerne, så besøg kan gennemføres ved at holde afstand, med god mulighed for hygiejne og efterfølgende rengøring af kontaktflader. Besøgsrum inde og ude indrettes, så det er muligt at holde 2 meters afstand mellem de besøgende og beboeren. Det enkelte ældrecenter kan oplyse om detaljer ift. udebesøg. 

Hvis beboerens helbred eller de fysiske rammer gør, at besøg ikke kan foregå udendørs, er der også mulighed for indendørs besøg af 1-2 faste besøgspersoner, som beboeren selv udpeger. Hvis beboeren ikke selv er i stand til at udpege de faste besøgspersoner, så kan nære pårørende hjælpe med dette. Beslutninger om indendørs besøg træffes altid af afdelingslederen på det enkelte ældrecenter. 

Hvad skal besøgende tænke på før besøget?

Før besøget skal ældrecentret kontaktes med henblik på at aftale tid for besøget samt antal af besøgende. Besøg skal altid aftales forud og der kan maksimalt aftales besøg 2 gange om ugen hos den enkelte beboer.  

Ved alle besøg gælder det, at der kan deltage op til 2 besøgende, så 2 meters afstand mellem alle deltagere kan overholdes. Beboeren vejledes, så vidt det er muligt,  forhånd til at vælge en lille kreds af personer, vedkommende kan ses med. 

Besøg kan vare op til ½ time. 

Alle besøgende skal være uden symptomer på sygdom, også mild forkølelse, i 48 timer før besøget. Symptomer på COVID-19 er ondt i halsen, sygdomsfølelse, muskelsmerter, tør hoste og feber. Man kan også opleve at få hovedpine, kvalme, diarré og muligvis andre symptomer. 

Besøgende bliver på forhånd, eller ved ankomsten, informeret om hvilke hygiejneregler, der skal overholdes under besøget.

Hvordan skal besøget foregå?
  • Når de besøgende ankommer til besøgsstedet, spørger personalet de besøgende om symptomer på COVID-19.  
  • De besøgende skal udføre håndhygiejne ved ankomsten. 
  • Når besøget starter, informeres deltagerne om at holde 2 meters afstand. Hvis det sker, at det ikke er muligt at undgå fysisk kontakt, bør den besøgende og beboeren vaske/spritte hænder umiddelbart efter kontakten. 
  • Fysisk kontakt som håndtryk og kram skal så vidt muligt undgås. 
  • Der vil ikke være kaffeservering, eller anden servering under besøget.  
  • Personalet kan afbryde besøg, hvis der er tegn på symptomer hos besøgende. 
Efter besøget
  • Besøgende opfordres til at udføre håndhygiejne, når besøget er slut.
  • Efter hvert besøg sørger personalet for at rengøre alle kontaktpunkter (f.eks. borde, stole, dørhåndtag, knapper i elevatorer m.v.)