Besøg på Hjørring Kommunes Ældrecentre

Med Sundheds- og Ældreministeriets Bekendtgørelse om Besøgsrestriktioner på plejehjem mv., udsendt den 27. juni 2020, er det nu igen muligt at besøge beboerne på ældrecentrene – ude såvel som i beboernes egne lejligheder, blot Sundhedsstyrelsens anbefalinger følges.

Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger hér

På det enkelte Ældrecenter vil det være afdelingslederen, der har ansvaret for at besøgene foregår efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger og kan gennemføres på en forsvarlig måde. Dette kan være forskelligt fra center til center efter centrets fysiske indretning.

Se Brev til pårørende om besøg på Hjørring Kommunes Ældrecentre

Læs Bekendtgørelse om besøgsrestriktioner på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser samt sygehuse og klinikker i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) - BEK nr 1030 af 27/06/2020