Havgården

Havgården er beliggende i Løkken.

Havgården er opdelt i 3 afdelinger, som består af:

Atriumhuset med 11 enkelt lejligheder og 2 til ægtepar.
Længehuset med 9 enkelt lejligheder og 2 til ægtepar og 2 til midlertidige ophold.
Gårdhusene, som er et skærmet afsnit for demente beboere med 2 afdelinger.

Bruger- Pårørenderåd

Formand:
Hanne Sten (datter til Inger Kragh)
Tlf.: 50 47 68 10
Email: hanne.sten@has.dk

Pårørende:
Preben Jensen (bror til Ani Lise Hansen)
Tlf. 23 34 76 83
Email: elprebsi@hotmail.dk

Beboer:
Ane Lise Pedersen
Brændingen 8 lejl. 102

Personalerepræsentant:
Jette Bjerregård (personale i Atrium/Længehuset)
Tlf. 53 28 04 67
Email: d1jebje@hjoerring.dk

Konstituerende afdelingsleder:
Dorte Kjær
Tlf. 72 33 54 70
Mobil 30 85 05 09
Email: dorte.kjaer@hjoerring.dk


Suppleanter:
Rita Frøstrup (Niece til Mie Eskildsen)
Tlf.: 24 42 23 20
Email: ritaogbent@mail.dk

Bente Frost (kone til Kaj Frost)
Tlf.: 21 55 79 89

Bente Andersen (kone til Jens Karl Andersen)
Tlf.: 61 72 05 72

Ulla Dørup Jensen (datter til Tage Dørup)
Tlf.: 61 77 06 97
Email: ulladorup@hotmail.com

Boliger

Under udarbejdelse

Hverdagen på Havgården

Under udarbejdelse