Bruger- Pårørenderåd

Årsberetning 2017

Formand:
Grethe Kristensen
Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring
Tlf. 98 98 63 33 - 26 90 15 77
Email: ge@bbnpost.dk

Næstformand:
Henny Christensen
Tlf. 40 14 25 90
Email: hennymette@has.dk

Lisbeth Hesthaven
Tlf. 24 85 02 96
Email: lisbeth-hesthaven@hotmail.com

Aase Westergaard
Tlf.: 61 69 90 87

Susanne Birkemose
Tlf.: 26 45 47 31

Medarbejderrepræsentant:
Connie Gade
Tlf. 72 33 69 50
Email: connie.gade@hjoerring.dk

Afdelingsleder:
Jette Nissen
Tlf. 72 33 69 50/72 33 69 51
Email: jette.nissen@hjoerring.dk

Suppleant:
Kirsten Nygaard
Tlf. 75 15 46 11
Email: kirfin@bbsyd.dk