Områdeleder

Ultimo 2015 blev Jette Pedersen tildelt titlen som områdeleder for kommunens ældrecentre.

Mail til områdeleder, Jette Pedersen