Velkommen til ældrecentrene

I Hjørring Kommune er der 13 centre fordelt i hele kommunen.

Det gode hverdagsliv

Kommunens ældrecenter arbejder ud fra konceptet, Det gode hverdagsliv, som betyder, at personalet vil:

  • Give dig mulighed for at klare dig selv længst muligt ved at støtte, guide og motivere til Hjælp til Selvhjælp.
  • Medvirke til, at du selv aktivt bestemmer i dit eget hjem og på dine egne betingelser.
  • Omgås dig med værdighed og respekt ved at indleve sig i din forståelse af det gode hverdagsliv.
  • Vise respekt for din hidtidige livsform og dine centrale værdier.

 

Kommunens ældrecentre er tilknyttet Sundheds- og Ældreområdet i Hjørring Kommune.

Læs mere om Sundheds- og Ældreområdet her

Når man bor på et ældrecenter skal man betale for forplejning og man kan vælge i mellem flere tilvalg af servicepakker.

Læs mere om priser på forplejning og hvilke servicepakker man kan vælge her

Flere af Kommunens Ældrecentre har fast tilknyttet læge, der rykker ud når der er behov.

Læs mere om den fast tilknyttede læge her