Beboer- og pårørenderåd på Lundgården

Formand:
Inge Marete Holm

Næstformand:
Lissy Kanstrup

Beboerrepræsentanter:
Knud Torben Pedersen
Grethe Bergsit

Pårørenderepræsentanter:
Lissi Kanstrup
Anni Melgaard

Frivillig repræsentant:
Jonna Vingård

Aktivitetscenter:
Marianne Andersen

Medarbejderrepræsentant:
Ulrich Manstrup

Afdelingsleder:
Finn Bernhard
Lundgården
Tlf.: 41 22 52 11
Mail: finn.bernhard@hjoerring.dk

Suppleanter Pårørende:

Vedtægter