Beboer- og pårørenderåd på Lundgården

Formand:
Inge Marete Holm

Næstformand:
Lissy Kanstrup

Beboerrepræsentanter:
Sigrid Jørgensen
Grethe Bergsit

Pårørenderepræsentanter:
Lissi Kanstrup
Lone Hørsel
Poul Graugaard
Esben Steffensen

Frivillig repræsentant:
Jonna Vingård

Aktivitetscenter:
Marianne Andersen

Medarbejderrepræsentant:
Heidi Mikkelsen

Assisterende Afdelingsleder:
Helene Højbjerg
Lundgården
Tlf.: 7233 5210
Mail: hemah@hjoerring.dk

Suppleanter Pårørende: