Demenslandsbyen

Visionen

Hjørring Kommune ønsker med etableringen af pilotprojektet Lundgården Demensby, at skabe et demensvenligt miljø, som giver mennesker med demens og deres pårørende mulighed for et godt hverdags liv og deltagelse i samfundslivet under overskriften ”Liv, glæde og meningsfuldhed” og med fokus på mennesket fremfor demenssygdommen.

Formålet

Lundgården Demensby giver mennesker med demens mulighed for at opleve højst mulig grad af frihed og tryghed. I Demensbyen Lundgården lægges vægt på at give mennesker størst mulig livskvalitet, udfoldelse, selvstændighed og værdighed.

I Lundgården Demensby tænkes bolig og aktiviteter sammen, for at mennesker med demens kan bo og færdes på en værdig måde med respekt for deres personlighed, deres fortid og de evner, de stadig besidder. De kan være en del af et stimulerende hverdagsfællesskab i trygge og sikre rammer, som styrker den enkelte, giver liv og høj grad af trivsel.

I Lundgården Demensby tager vi udgangspunkt i Tom Kitwoods personcentrerede omsorgsteori[1] i samarbejdet og relationen med borgerne med demens. Med vores menneskesyn og tilgange indtager vi et helhedsorienteret perspektiv og gør brug af forståelser og metoder, som bidrager til ”liv, glæde og meningsfuldhed”.

Indretning, omgivelser, medarbejdere og gæster bidrager til, at livet i demensbyen Lundgården leves på borgernes præmisser.

[1] Tom Kitwood: En revurdering af demens – personen kommer i første række. 1999 Dafolo Forlag.