Hverdagen på Svanelundsbakken

Ældrecenter Svanelundsbakken laver aktivitets program for hver måned. På programmet har vi oplæsning, sangeftermiddag, banko, bio-eftermiddag og hyggeeftermiddage med spil ude og inde, som vores frivillige hjælper med.

Vi holder forårsfest og høstfest, som aften arrangement med musik og dans. Samt vi følger årstiderne med julefrokost, halloween eftermiddag, påskefrokost og flere spontane arrangementer.

Se mere om hvad vi laver i hverdagen på vores Facebook-side