Hverdagen på Vesterlund

 

På Vesterlund sker der flere forskellige aktiviteter året rundt.

Hver torsdag har vi en hyggegruppe, hvor alle der har lyst, kan komme. Enten for at være kreativ eller for at få en sludder og nyde en kop kaffe. Vi har banko og gudstjeneste, forskellige musik og sangarrangementer.

Vi har besøg af folkedansere og andre grupper som underholder. Vi har besøg fra skolen og børnehaven. Vi har arrangementer der følger året, julefrokost, høstfest, sommerfest osv. Til de fleste af vores arrangementer inviterer vi pårørende med.

Vi har frivillige som enten byder en cykeltur på en af vores 3 rickshaw cykler, eller inviterer til en tur på stranden for at se solnedgangen, i vores fælles bus.

Se mere om hvad vi laver i hverdagen på vores Facebook-side