Beboer- og pårørenderåd på Fynsgade

Formand:
Lene Steffensen
Mail: lene.steffensen@hjoerring.dk
Tlf. 41 60 37 99

Næstformand:
Ingen valgt

Beboerrepræsentant:
Ingen valgt

Pårørenderepræsentant:
Viggo Krath
Mail: viggok@jyf.dk
Tlf. 21 81 76 30

Helle Berit Kristensen
Mail: hellebkr@gmail.com
Tlf. 41 22 42 71

Jens Jensen
Mail: elmelund@live.dk
Tlf. 25 27 09 34

Medarbejderrepræsentant
Tina Møller Hansen
Mail: tina.moeller.hansen@hjoerring.dk
Tlf. 72 33 53 30

Afdelingsleder:
Eva Boel Graversen
Mail: eva.boel.graversen@hjoerring.dk
Tlf. 41 22 53 31