Hverdagen på Fynsgadecentret

Ældrecenter Fynsgade laver hver måned en plan for aktiviteter, der omdeles med beboerbladet. Aktiviteterne fremgår også af infotavlen, som er ved hovedindgangen.

På programmet har vi snapsebrygning, syltning og prøvesmagning. Bankospil, tirsdagsbar, sang og musik, oplæsning og filmeftermiddage. Vi har et samarbejde med dagplejere, som kommer på besøg med jævne mellemrum. Vi har frivillige, der kommer og tilbyder busture og Der er busture og cykelture i rickshaw-cykel.

I maj inviterer vi de pårørende ind til frokost og en hyggelig eftermiddag i haven. Vi holder grillaften, høstfest og julefrokost. Derudover følger vi årets gang og gør noget særligt ud af højtiderne. Juleaften og nytårsaften fejres som en stor familie.

Se mere om hvad vi laver i hverdagen på vores Facebook-side