Hverdagen på Rehabiliteringscenter Lynggården

Hverdagen foregår gennem hele døgnet. Morgenens gøremål starter efter borgerens behov eller ca. kl. 7.30, hvor medarbejder starter med at støtte/træne borgeren i almindelig daglig livsførelse (ADL).

Ergo- og fysioterapeuter starter i Sundhedscentrets træningscenter der ligger i forbindelse med Lynggården kl. 8.00. Her kommer borgere ude fra lokalområdet og træner efter aftale. Borgere der er på Rehabiliteringscentret kommer ud i træningscentret eller der trænes inde på afdelingen afhængigt af borgerens behov.