Hverdagen på Smedegården

Smedegården har sin egen bus. Vi har frivillige som fast køre en fællestur hver torsdag. Vi har fællessang hver tirsdag.

Vi har en aktivitetsklub bestående af frivillige, som laver program for hele året. Dette med daglige arrangementer, ture ud af huset, samt fester. Til disse arrangementer deltager dels beboer på Smedegården samt byens borger. Der er bland andet Banko, foredrag, fællessang, gudstjeneste. Vi afholder 4 store fester Kyndelmisse, Sommerfest, Høstfest og Julefrokost.

2 gange om året holder vi fest for beboer og pårørende. En stor sommer fest samt et nytårstaffel.

Vi har udflugter til Læsø, Skagen, A til Z, Zoo i Aalborg og meget mere.

Se mere om hvad vi laver i hverdagen på vores Facebook-side